Prishtina REA

QA Manual Tester

Ky është një shans për të ndryshuar të ardhmen tuaj, për t’u futur në një industri të re dhe për të mësuar diçka që do t’ju ndihmojë të rriteni në karrierën tuaj, të keni stabilitet, të mësoni teknologji të reja.

Një QA Manual Tester është një profesionist që teston funksionalitetin dhe përdorshmërinë e softuerit të ri ose ekzistues përpara se të hyjë në përdorim për t’u siguruar që është pa gabime. Ata punojnë ngushtë me zhvilluesit, duke u dhënë atyre komente për atë që ka nevojë për përmirësim në mënyrë që të prodhojnë programe me cilësi të lartë që përmbushin pritshmëritë e klientëve. Ju nuk keni nevojë domosdoshmërisht të shkruani kod për të filluar një karrierë teknologjike.

Kriteret për aplikim

Mosha:

16+

Statusi i punesimit

I papunesuar ose i punesuar

Gjuha

Njohuria e gjuhes angleze