Prishtina REA
Prishtina REA, duke qenë implementues i projektit DC – VET WB ( Developing Capacity for VET Systems in Western Balkans ) ka për fokus primar ofrimin e mundësive për Mobilitete të Mësimdhënëseve / Stafit të shkollave VET në vendet partnere në EU, për rritjen e kompetencave të metodologjisë : mësimi i bazuar në punë. Ne tash i kemi bërë të gjitha përgatitjet dhe sot kemi hapur Thirrjen për Aplikime për 2 Mësimdhënës/Staf nga shkollat VET, me destinacion mobiliteti në Finlandë dhe Itali gjatë muajit Qershor 2023.

Mobilitet e mësimdhënësve/stafit të shkollave VET do të studiojnë:

Thirrje për pjesëmarrës për Mobilitet Mësimdhënës/Staf në vendet Europiane DC VET MOBILITY

📍Destinacioni : FINLAND🇫🇮, ITALY🇮🇹
Periudha: Qershor 2023📅

Kandidatët e interesuar për Aplikim duhet të dëshmojnë:

Njohuri të gjuhës angleze së paku të nivelit B1

Kompetencën e tij që të implementoj njohuritë e fituara në shkollën përkatëse

❗️Afati i fundit për aplikim është më 21 Prill 2023.

.